Bağlamada Yöresel Düzenlerin İleri İcra Eğitiminde Kullanılmasının Önemi


Çılgın S.

2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 08 April 2010, pp.210-215

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.210-215

Abstract

Bağlama Türk kültürünün ve geleneksel müziğimizin en önemli halk çalgılarından biridir. Kopuzdan bağlamaya, bu halk çalgısının tarihsel gelişim sürecinde, şüphesiz ki bir çok inancın ve kültürel zenginliğin katkılarına şahit olunmuş ve bağlamaya yüklenen anlamla bu birbirinden farklı kültürlerin değer kodlarını taşıya gelmiştir. Yerel icralarda farklı çalma teknikleri geliştirilmiş ve kullanılmıştır.

                  Tınılarında ve armonik yapısında bu renkliliği taşıyan Bağlama, geleneksel müziğimizin gelişim süreci içerisinde de çok önemli bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisi ile nesilden nesile aktarılan bu çok önemli halk çalgımızın eğitim sürecinde, bugün başlangıç ve ileri icra eğitiminde ki yetersizliklerden dolayı önemli sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

                  Bağlama eğitiminde bugün yaşanan en önemli aksaklıklardan biri de ehliyetsiz kişiler tarafından yazılan bağlama metotları ve yine ehliyetsiz kişiler tarafından verilen yarı bilinçli bağlama eğitimidir.

                  Bağlama eğitiminde, başlangıç aşamasında gösterilen teorik ve uygulamadaki yanlışlıklar, ileri bağlama eğitiminde, icracının eğitim süreci ile bütünleşemeyip başarılı kabul edilebilecek sonuçlara ulaşılamamasına neden olmaktadır. Bu durum icracının ileriki aşamalarda tavırsal icraya geçiş sürecinde ciddi sıkıntılarla karşılaşmasına sebep olmakta, hatta icracının enstrümanına karşı fiziki soğukluk hissetmesine kadar gitmektedir.

                  Yerel müziklerimizin icrasında kullanılan tavırlı çalma tekniği ve farklı akort değişiklikleri ile elde edilen yöresel düzenlerin, ileri bağlama eğitiminde kullanılmamamsı halk çalgımızın polifonik zenginliğini köreltmekte, tek düze bir eğitim anlayışının sonucu olarak, unutulmasına neden olmaktadır.

                  Bu bildiride ileri bağlama eğitimde öğretilmesi gerektiğine inanılan farklı yöresel akort düzenlerinin önemi üzerine düşünceler aktarılmış olup bu düşünceler doğrultusunda ileri bağlama eğitimine katkı sağlayacağına inanılan düşünceler sunulmuştur.