İmplant Çevresi Yapışık Dişeti Oluşturulmasında: Puncho Şeklinde Serbest Dişeti Grefti Kullanılması


ÖZSAĞIR Z. B. , SAĞLAM E., TUNALI M.

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri