Perfloroalkil Akrilat (Zonyl TA-N) ve Metil Metakrilat (MMA) Monomerlerinin Süperkritik CO2 Ortamında Kopolimerizasyonu Ve Kopolimer Molekül Ağırlığı Üzerine CO2 Miktarının Etkisi


Gengeç N. A. , CENGİZ U. , Erbil H. Y.

23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009, ss.58

  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.58

Özet

Çalışmamızda ticari bir floroakrilat monomer olan Zonyl TA-N (DuPont) ve metil metakrilat (MMA) monomer, başlatıcı olarak AIBN ve solvent olarak Sk-CO2 kullanılarak, 16 saatlik reaksiyon süresinde ve 80 oC reaksiyon sıcaklığında istatiksel kopolimerler oluşturuldu. Polimerizasyonlar 125 ve 160 barlık iki ayrı basınç için molce % 0.37, 1, 2, 3, 5, 7 ve 7.5 Zonyl TA-N olacak şekilde gerçekleştirildi. H-NMR ile kopolimer bileşimi, GPC ve Ubbelohde viskozimetre ile kopolimer molekül ağırlıkları ve DSC ile kopolimer camsı geçiş sıcaklıkları belirlendi. Bu çalışmada, Sk-CO2 içerisinde farklı kompozisyonda sentezlenen istatistiksel kopolimerler için, ln (h) ile ln (nCO2/nZonyl TA-N) arasında dönüm noktası öncesinde ve sonrasında lineer bir ilişki olduğu bulunmuştur.