Zoledronik asit in protein fosfataz inhibitörleri ile kombinasyonunun insan hormon refrakter prostat kanser kanseri hücrelerinde farnesilprofosfat sentaz üzerine etkilerinin araştırılması


KARACA Ş. B. , ÇIRAK Y., TUNALI D., ÇAKAR B., ATMACA H., KISIM A., ...More

19. Ulusal Kanser kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No