Zoledronik asit in protein fosfataz inhibitörleri ile kombinasyonunun insan hormon refrakter prostat kanser kanseri hücrelerinde farnesilprofosfat sentaz üzerine etkilerinin araştırılması


KARACA Ş. B., ÇIRAK Y., TUNALI D., ÇAKAR B., ATMACA H., KISIM A., ...More

19. Ulusal Kanser kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No