Gastronomik Ürünlerin Destinasyon Seçimine Olan Etkisi: Edirne İli Örneği


Creative Commons License

Ergan K., Kızılırmak İ., Ergan S.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.6, no.3, pp.1-10, 2020 (Peer-Reviewed Journal)