Osteogenezis İmperfektalı Olguda Anestezi Yönetimi


ERBAŞ M., ateş h., demiraran y.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.31-33, 2011 (Peer-Reviewed Journal)