Tüberküloz Plörezi Ve Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi: Olgu Sunumu.


ERBAŞ M., karapolat s., gezer s.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.27-30, 2013 (Peer-Reviewed Journal)