Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye’xxde Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği


ŞAHİN M., GÖRKEM H.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)