1980-2015 Yılları Arasındaki Sel Afetlerinin Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği


ŞAHİN İ., SAĞ F.

Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, vol.3, no.5, pp.71-82, 2015 (Peer-Reviewed Journal)