Galsama Ağları ile Yapılan Farklı Avcılık Yöntemlerinin Kupes (Boops Boops Linneus, 1758) Seçiciliğine Etkisinin Belirlenmesi


AYAZ O., ALTINAĞAÇ U.

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.3, no.2, pp.102-110, 2020 (Peer-Reviewed Journal)