A Research on Micropropagation by Tissue Culture Method of Some Grape Varieties


Balı E. A., Türkmen O. S., Baytekin G., Dardeniz A., Şahin E.

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.30-35, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The virus–free, aseptic and micropropagation of grapevine (Vitis vinifera L.)  is highly effective in term of vine nurseries. In this research, ‘Yalova İncisi’ and ‘Yalova Cekirdeksizi’ grape varieties which are included in ‘Research Vineyard of Table Grape Varieties’ ‘Faculty of Agriculture’s Plant Production and Research Farm’ in Dardanos Campus of COMU were used as plant material. Murashige Skoog basic nutrient medium was used as the nutrient medium. Primarily, grape varieties were sterilized and micropropagated. The best growing medium of explants obtained from these plants was determined. For this purpose, media containing growth regulators of in 4 different doses of (0.0 mg / L BA, 0.5 mg / L BA, 1.0 mg / L BA and 2.0 mg / L BA) benzylaminopurine (BA) were used as variables. The trials were planned as three replications and 3 explants were placed in each medium. As a result of the research, it was determined that the highest values in terms of root collar shoot number (number) in both grape varieties were obtained from the medium containing 2.0 mg / L BA dose, which is the highest hormone application. 

Asmanın (Vitis vinifera L.) virüsten arî sağlıklı ve hızlı çoğaltımı, asma fidancılığı yönünden önemlidir.   Bu araştırmada, ‘ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim ve Araştırma Birimi’ ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Uygulama ve Araştırma Bağı’nda yer alan ‘Yalova İncisi’ ve ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Besi ortamı olarak Murashige Skoog temel besin ortamı kullanılmıştır. Öncelikle, üzüm çeşitleri sterilize edilerek mikroçoğaltımı gerçekleşmiştir. Bu bitkilerden elde edilen eksplantların en iyi geliştiği besi ortamı tespit edilmiştir. Bu amaçla 4 farklı dozda (0,0 mg/L BA, 0,5 mg/L BA, 1,0 mg/L BA ve 2,0 mg/L BA) benzilaminopürin (BA) büyüme düzenleyicisi içeren ortamlar değişken olarak kullanılmıştır. Denemeler üç tekerrürlü olacak şekilde planlanmış ve her ortama 3 adet eksplant yerleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, her iki üzüm çeşidinde de kök boğazı sürgün sayısı (adet) bakımından en yüksek değerlerin, en yüksek hormon uygulaması olan 2,0 mg/L BA dozu içerikli ortamdan elde edildiği saptanmıştır.