Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Afetlerde Çalışmaya İsteklilik Durumları


Kaya E., ÇALIŞKAN C., Durak M., Altıntaş K. H.

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiriler Kitabı, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.873-876

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.873-876
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No