Marmara Denizi'nde Algarna ile Avlanan Triglidae Türlerinin Boy-Ağırlık İlişkisi ve Bolluk Dağılımı


İŞMEN A., İnceoğlu H., ARSLAN İHSANOĞLU M., YIĞIN C. Ç., ÇARDAK M., DABAN İ. B., ...More

COMU Journal of Marine Science and Fisheries, vol.1, no.1, pp.13-19, 2018 (Peer-Reviewed Journal)