Havadan Manyetik ve Yersel Gravite Yöntemlerinin Aktif Tektonik AraştırmalardaKullanımı Eskişehir Fay Zonu Üzerinde Örnek Çalışma


Kurban Y. C., ALTUNEL E., BÜYÜKSARAÇ A.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları ATAG 20, Turkey, 13 - 15 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No