Nöral Tüp Defektli Bebeği Olan Aileye Multidisipliner Yaklaşım


Özten İ., Karadayı H., ÇALBAYRAM N.

2. Uluslararası, 3. UlusalIstanbul Ebelik Günleri, 25 - 27 Nisan 2019