Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Koruma ve Kullanım İlkeleri Açısından Turizm-Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması*


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.37, pp.225-233, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 37
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.225-233
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

This research has been conducted to have a scientific determination of tourism-recreation potantial of Ilgaz Mountain National Park in respect to principles of conservation and development by means of scale reports. Ilgaz Mountain National Park and the nearest surroundings which have a lot of natural and cultural pecualiarites have gained an important role because of its international importance. Hence, this study area has to be protected continuesly. However, the research area which was developed to the concervation has damaged the natural life.  For this purpose, the principles concerning conservation and development have been determined and the concepts related to preservation of nature, National Park, tourism and recreation have been defined. The natural and cultural pecualiarities of the study area was evaluated through the scale report the total tourism potantial which can use of the region as percentage has been determined. Tourism and recreational potantial  of Ilgaz National Park and nearly  area is “0”. This mean, we haven’t to let  use of new tourism and recreational area  and we have to take to measure concervation.

 

Key Words : National Park, Ilgaz Mountain, nature concervation, tourism, recreation

ÖZET : Bu araştırma, Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın koruma ve kullanım ilkeleri doğrultusunda turizm-rekreasyon potansiyelinin ölçüt karneleri yöntemi ile belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Ilgaz Dağı Milli Parkı ve yakın çevresi doğal ve kültürel kaynak değerlerinin zenginliği açısından uluslar arası öneme sahiptir. Bu nedenle sürdürülebilir yaklaşımla kullanılması zorunlu koruma bölgesidir. Fakat alanın daha çok kullanıma yönelik gelişmesi, doğal yapısına zarar vermektedir. Bu amaçla, koruma ve kullanım ile ilgili ilkeler belirlenerek doğa koruma, Milli Park, turizm, rekreasyon kavramları açıklanmıştır. Alanının sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri ölçüt karneleri yöntemi ile değerlendirilerek alanın toplam kullanılabilir turistik potansiyeli yüzde olarak hesaplanmıştır. Bu verilere göre Ilgaz Milli Parkı ve yakın çevresinin kullanılabilir turizm-rekreasyon potansiyeli “0” dır. Yani yeni turizm-rekreasyon alanlarına yer vermemeliyiz ve korunma  önlemleri almalıyız.