COMPARISON and COST ANALYSIS OF FLUORESCENT and LED TUBE LIGHTS IN LIGHTING


Creative Commons License

Özcan S.

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.13, no.52, pp.309-315, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The device which converts electrical energy into light energy and is called lamp, was invented by Edison firstly, and after it has changed and developed with the technology in history. Thanks to the developing technology, lamps with similar technical, electrical and optical properties, but longer life and less energy consumption can be produced. The last example of these technologies is LED tube lamps. In this study, LED tube lamps and fluorescent lamps were examined in terms of their general properties, electrical properties, optical properties and lifes. LED tube lamps and fluorescent lamps are compared in terms of purchasing and energy consumption costs in interior such as especially the bus station, airport, conference hall, exhibition hall, office, lobby, corridor and staircase, where the lamps are on for a long time. In the result of this cost analysis using real data, it was concluded that LED tube lamps provide a serious advantage over fluorescent lamps that are still widely used in many places. It is thought that this balance will increasingly continue in favor of LED tube lamps with the developments in technology.

Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren ve lamba olarak adlandırılan cihaz Edison tarafından icat edildikten sonra tarih içinde teknolojiye ayak uydurarak hızla değişmiş ve gelişmiştir. Gelişen teknoloji sayesinde benzer teknik, elektriksel ve ışıksal özelliklere sahip, ancak daha uzun ömürlü ve daha az enerji sarf eden lambalar üretilebilmektedir. Bu teknolojilerin son örneği ise LED tüp lambalardır. Bu çalışmada LED tüp lambalar ile floresan lambalar genel özellikleri, elektriksel özellikleri, optik özellikleri ve ömürleri açısından incelenmiştir. Özellikle lambaların uzun süreli açık kaldığı otogar, havaalanı, konferans salonu, sergi salonu, ofis, lobi, koridor ve merdiven gibi iç mekânlarda LED tüp lambalar ile floresan lambalar, satın alma ve enerji tüketim maliyetleri açısından karşılaştırılmıştır. Gerçek veriler kullanılarak gerçekleştirilen bu maliyet analizi sonucunda LED tüp lambaların, pek çok mekânda hala yaygın olarak kullanılan floresan lambalara göre ciddi bir avantaj sağladığı sonucuna varılmıştır. Teknolojideki gelişmelerle bu dengenin LED tüp lambalar lehine artarak devam edeceği düşünülmektedir.