JAPONCA TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE GÖRÜLEN ÇOK ANLAMLILIK ÜZERİNE TÜRKÇE ULUSAL DERLEM KULLANIM ÖRNEĞİ STUDY ON POLYSEMY IN JAPANESE TURKISH DICTIONARIES MAKING USE OF TURKISH NATIONAL CORPUS


KOLUKISA A. A.

III. ULUSLARARASISÖZLÜKBİLİMİSEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No