Öğretmen Adaylarının Eğitsel Internet Kullanımı Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi


Kahraman S., Yılmaz Z. A., Erkol M., Altun Yalçın S.

Elementary Education Online, vol.12, no.4, pp.1000-1015, 2013 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Elementary Education Online
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.1000-1015
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

In this study, the aim was to investigate pre-service teachers' educational Internet use self-efficacy beliefs with respect to gender, grade level and computer experience. The sample consisted of 294 pre-service teachers from three different universities. The data were gathered by using “The scale of educational Internet use self-efficacy beliefs” which contained 28 items. The data obtained were statistically analyzed by means of SPSS package program. Variance analysis (three-way ANOVA) was performed to determine whether there were significant differences in pre-service teachers’ self-efficacy scores in terms of gender, grade level and computer experience. The results suggest that there was no significant difference in participants’ educational Internet usage self-efficacy beliefs with respect to gender and grade level, but there was significant difference in participants’ educational Internet use self-efficacy beliefs in terms of computer experience. According to the results of the study, pre-service teachers who are more experienced in using the internet have higher educational Internet use self-efficacy beliefs.

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının eğitsel Internet kullanımı öz yeterlik inançlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve bilgisayar deneyimi değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın örneklemini üç farklı üniversitenin eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan toplam 294 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatürden elde edilen "Eğitsel Internet kullanım öz yeterliği inançları ölçeği" kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının öz yeterlik puanlarının cinsiyet, sınıf seviyesi ve bilgisayar deneyimi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için varyans analizi (three-way ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farlılık göstermemesine rağmen bilgisayar deneyimlerine göre istatistiksel olarak önemli düzeyde farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, artan bilgisayar tecrübesiyle birlikte eğitsel Internet kullanımına ilişkin öz yeterlik inancı da yükselmektedir.