Havalimanlarının Afetlere Hazırlanması


Creative Commons License

Koçak H.

I. Uluslararası Hava İşletmeciliği Konferansı, Ankara, Turkey, 07 December 2012, pp.130-136

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.130-136

Abstract

AIRPORTS PREPAREDNESS FOR DISASTERS

Abstract- According to the definition of the United Nations disaster, a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental losses and impacts, which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources and the need for outside help is often the natural, technological or man made events. Disasters occur frequently in Turkey. Disaster preparedness for air ports is extremely important. Airports are the most preferred way of transportation especially such as search and rescue, medical teams, Crescent - Red Cross, teams to the scene when transferred from foreign countries the United Nations in disasters. In addition, disaster logistics that are required in the process of transportation of goods by air freight is the fastest way is preferred aftermath of a disaster. For this reason, airports one of the most important air harbors serving organizations aftermath of a disaster. Airports, should be assessed in three ways to passenger transport, cargo transport and general aviation in pre-disaster period. Current capacities of airports be determined in a realistic way and a disaster that may occur in of the existing challenges that may arise and a viable airport disaster plan is done with the participation of institutions and organizations working.

Key Words- Airports, Airports Disaster Planning, Disasters, Preparedness

zet- Birleşmiş Milletlerin tanımına göre afet, toplumlarda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, günlük yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen, etkilenen toplumun kendi imkan ve kaynakları ile üstesinden gelemediği ve genellikle dışarıdan yardım gereksinimi duyulan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır. Türkiye’de gerek doğal afetler gerekse teknolojik afetler sıklıkla meydana gelmektedir. Afetlerde hava limanlarının hazırlık durumu son derece önemlidir. Hava limanları afetlerde özellikle arama kurtarma, medikal ekipler, Kızılay-Kızılhaç, birleşmiş milletler gibi dış ülkelerden gelecek ekiplerinin olay yerine intikalinde en çok tercih edilen ulaşım yoludur. Ayrıca afetlerden sonra, afet bölgesinde gerekli olan lojistik malzemelerin taşınmasında en hızlı yol olan hava yolu ile kargo taşımacılığı tercih edilmektedir. Bu nedenle havalimanları afetlerden sonra en önemli hizmet veren kuruluşlardan birisidir. Hava limanların afet öncesi dönemde, yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve genel havacılık olmak üzere üç açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Hava limanlarının mevcut kapasitelerinin gerçekçi bir şekilde belirlenerek, meydana gelebilecek bir afette, muhtemel zorlukların tahmin edilmesi ve hava limanlarında görev yapan kurum ve kuruluşların katılımı ile uygulanabilir bir hava limanı afet planı yapılması gerekir.

Anahtar Kelimeler-Afetler, Havalimanı, Havalimanı Afet Planı, Hazırlık,