Problems Arise from Gallipoli Peninsula Historical National Park within Agricultural Potential of Eceabat County and Solution Proposal


Şeker M., Uygur B., Savaş T.

Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.250-256

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.250-256
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Acreage of Eceabat County in the Gallipoli Peninsula is 49.000 ha. Also acreage of Gallipoli Peninsula Historical National Park is 33.000 ha. So National Park is encompassed %67 of Eceabat County. Although agricultural activities of Eceabat County is done a low-density than rest of Çanakkale, Agriculture is the largest economic sector. Despite county have some important problems on olive cultivation, principally prominence quality of olive oil. Espescially olive knot is spreading because of olive pruning wastes can not be disposed of due to the National Park rules. Olive trees become  insufficient for economic sense because of many different reasons. Whenever the main products and income of plant-based production examined, other products can observed that they can not recover the cost. The county have intensive small ruminant farming and dairy farming have relatively good economic return. County agricultural issues within the National Park stands out from the two main problems. The first of these olive pruning wastes can not be disposed and the other is agricultural buildings for livestock and good agricultural practices (GAP) to not be given permission. It was suggested that olive waste to a composting facility to be evaluated for the solution of the problems involved. And also suggested that some area of the county were determined for the facilities of GAP and livestock and permitted for agricultural buildings. In this article agricultural potential of Eceabat County is exhibitted and problems caused by National Park rules are examined.


Keywords: Eceabat, National Park, Agricultural Potential

Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Eceabat İlçesinin yüzölçümü 49.000 ha, Gelibolu Tarihi Milli Park’ının yüzölçümü ise 33.000 ha’dır. Yani Eceabat İlçesinin %67’sini Milli Park kapsamaktadır. İlçe’de tarım Çanakkale’nin genelinden daha düşük bir yoğunlukta yapılıyor da olsa İlçe’nin en büyük ekonomik sektörüdür. Özellikle zeytinyağı kalitesiyle öne çıkan İlçe’de zeytinciliğin önemli sorunları bulunmaktadır. Milli Park nedeniyle zeytin budama artıkları bertaraf edilemediği için özellikle dal kanseri yayılmaktadır. Bunun yanı sıra farklı birçok nedenle zeytin ağaçları ekonomik anlamda yetersiz bir duruma gelmişlerdir. İlçe’nin 2010 yılı bitkisel ana ürün üretimi ve gelirine bakıldığında, domates dışında diğer ürünlerin maliyetini kurtarmadıkları görülmektedir. Hayvancılığa bakıldığında İlçede yoğun bir küçükbaş yetiştiriciliği mevcuttur. İlçe’de süt hayvancılığının ekonomik getirisinin nispeten iyi olduğu görülmektedir. İlçe tarım sorunları içerisinde Milli Park’tan kaynaklanan iki sorun öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki zeytin budama atıklarının bertaraf edilemeyişi, diğeri ise iyi tarım uygulamaları ve hayvancılık için tarımsal yapılara izin verilmemesidir. Söz konusu sorunların çözümü anlamında zeytincilik atıklarının değerlendirilebilmesi için bir kompost tesisinin yapılması önerilmiştir. Ayrıca İlçe’nin belli bölgelerinin iyi tarım uygulamaları ve hayvancılık tesisleri için belirlenmesi ve buralarda ilgili tarımsal yapılara izin verilmesi diğer önerileri oluşturmuştur. Bu bildiride yukarıda özetlenen şekilde Eceabat İlçesinin tarımsal potansiyeli ortaya konacak ve İlçe tarımının Milli Park’tan kaynaklanan sorunları detaylı irdelenerek çözüm önerilecektir.


Anahtar Kelimeler: Eceabat, Milli Park, Tarım Potansiyeli