GİTAR ESERLERİNİN DEŞİFRE SÜREÇLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA ÖNERİLERİNİN POPÜLER GİTAR REPERTARINDAN ÖRNEKLER İLE ANLATIMI


Cebeci İ.

The Journal of Academic Social Science, no.138, pp.66-87, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet

Bu çalışma müzik eserlerinin icra süreçlerinde ilk ve en önemli kısımlardan birisi olan deşifre sürecinin daha verimli ve daha kısa sürede yapılmasını destekleyecek çalışmaları, gitar repertuarının farklı dönem ve stillerine ait bestecilerinin popüler eserlerinden örnekler verilerek açıklanan çalışmalar içermektedir. Burada bahsedilen örnek çalışmalar çalışılan eserlerin armonik ve formsal yönleriyle de daha detaylı analiz edilmesine fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmadaki örneklerin çeşitliliği aynı zamanda eserlerin icrasını çeşitlendirmeyi ve güçlendirmeyi de amaçlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda deşifre sürecinin eserin icrasını direk ve dolaylı olarak etkilediğinin farkına varılmasını ve bir program içerisinde eş zamanlı olarak pek çok farklı eserin deşifre edilebilmesini hedeflemektedir. Deşifre süreçlerinin kısalarak bu zamanın daha çok eserin icrasına ayrılmasını amaçlayan bu çalışmanın içeriği aynı zamanda eserlerin icralarına faydalı olması amaçlı hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Müzik Klasik Gitar Deşifre Müzik Eğitimi