GRİGORY PETROV’UN “İDEALİST ÖĞRETMEN” ADLI ESERİNDE EĞİTİM SORUNLARINA BAKIŞ


Creative Commons License

Geçgel H.

Route Educational Social Science Journal, vol.8, no.5, pp.324-334, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 5
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Route Educational Social Science Journal
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.324-334
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, Gregory Petrov’un “İdealist Öğretmen” adlı kitabının eğitim sorunları ve eğitim felsefeleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Kitapta o günkü geleneksel eğitim sistemine ilişkin eleştirilerde bulunulmuş; nitelikli, ideal sahibi bir öğretmenin tüm bu olumsuz koşullar altında bile kendine özgü yöntemlerle başarıya ulaşabileceği anlatılmıştır. Çalışmada, eserdeki eğitim ortam ve uygulamalarına dair eleştiriler ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüşler irdelenerek eğitim sorunları saptanmış, eserle eğitim yaklaşımları arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Yazar, ülkesinin geri kalma nedeni olarak mevcut eğitim uygulamalarını görmekte ve nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak kalkınmanın ancak iyi bir eğitim sistemiyle mümkün olabileceği mesajını vermektedir.