ORTA GELİR TUZAĞI ÇERÇEVESİNDE YAKINSAMA HİPOTEZİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ


Creative Commons License

Çetin E., Ener M.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.21, no.49, pp.504-525, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 49
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.35408/comuybd.1267236
  • Journal Name: Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.504-525
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Orta gelir tuzağı, son dönemlerde iktisat literatüründe araştırmacıların önemle üzerinde durdukları bir konudur. Orta gelir tuzağı kavramı, ülkelerin uzun bir süre orta gelir seviyesinde kalıp, bir üst gelir seviyesine geçememesi durumudur. Yakınsama kavramı ise; iktisadi bir değişkenin zaman süreci içerisinde uzun dönemdeki değişimi olarak tanımlanır. Bu hipotez, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin zaten gelişmiş olan ülkeleri yakalama sürecinin bir parçası olarak ifade edilmektedir. Çalışmanın amacı, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin 2007-2020 yılları arasındaki gelir seviyelerini dikkate alarak üst gelir düzeyine yaklaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırmaktadır. Çalışmanın bulguları, Azerbaycan ve Kuzey Makedonya’nın ABD’nin kişi başı gelirine yakınsadığı, diğer kalan 12 ülkenin ise ıraksadıkları göstermektedir.