OBEZ ÇOCUKLARDA VE ADOLESANLARDA HEPATOSTEATOZ İLE NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ


YILDIRIM Ş., TEKİN M., AYLANÇ H. , KAYMAZ N. , BATTAL F. , TOPALOĞLU N., ...More

52. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 19 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey