Radikal prostatektomi sonrası penil rehabilitasyona nasıl bakıyoruz


ÖZGÜR B. C., YÜCETÜRK C. N., DOLUOĞLU Ö. G., SARICI H., DOĞANTEKİN E., REŞORLU B.

Altıncı Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, Azerbaijan, 29 January - 01 February 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Azerbaijan
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No