Aşikar ve subklinik hipotiroidili hastalarda karotis arter intima media kalınlığı ve nötrofil lenfosit oranı


GÜNEŞ F., AŞIK M., ALTIN B., ŞEN H., BİNNETOĞLU E., AKBAL E., ...More

Journal of Clinical and Experimental Investigations (Eski Adı: Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi), vol.4, pp.463-467, 2013 (SCI-Expanded)