Osmanlı'nın Kuruluşunu Anlatan Romanlarda Destanî Unsurlar


GÜLENDAM R.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, no.1, pp.107-124, 2008 (Peer-Reviewed Journal)