Kırsal Turizm Gelişiminde Turist Tipolojisinin Seyahat Alışkanlıkları Açısından Belirlenmesi: Çeşitli Turist Grupları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma


BOZ M., YILDIRIM SAÇILIK M.

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), vol.8, no.1, pp.60-74, 2018 (Peer-Reviewed Journal)