Comparatıve Systems Wıth Its General Features Of Scythian Ceramics


Creative Commons License

Karagül M. F.

I.ULUSLARARASI İSKİTLER VE ALP ER TUNGA SEMPOZYUMU, Munich, Germany, 11 March - 13 June 2022, no.1, pp.201-212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Munich
  • Country: Germany
  • Page Numbers: pp.201-212
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Scythians existed on the stage of history from the Iron Age to the beginning of the Hellenistic period. In our research on Scythian ceramics and pottery, we could not find a concrete book or article written in Turkish. In some works written under the Scythian art, it has been observed that sometimes there is little information about ceramics that can not even be counted as a sub-title, and sometimes there is no place for ceramics at all. First of all, it is useful to examine the previous periods briefly in order to determine the formation of the cultural origins of the Scythians and to determine the similarities. By making this examination on ceramics, it will be tried to ensure the integrity of the subject. It would be correct to classify the ceramics produced by the Scythians in two different areas. Commonly produced and used Scythian ceramic forms include jugs, jars, bowls, goblets, ladles, mugs, jars, small basins, offerings and ritual vessels. The basic forms of Scythian ceramics also vary with their difdiferent detail features. Although the animal style of steppe art is frequently used in metal objects, this is not the case for ceramic samples.

İskit’ler Demir çağından Hellenistik dönemin başlarına dek tarih sahnesinde var olmuşlardır. İskit seramikleri ve çömlekçiliği hakkında yapmış olduğumuz araştırmalarda Türkçe yazılmış somut bir kitap ya da makaleye rastlanamamıştır. İskit sanatı altında yazılmış bazı eserlerde, kimi zaman seramikle ilgili bir alt başlık bile sayılmayacak kadar az bir bilgiye ulaşılırken, kimi zaman da seramiğe hiç yer verilmediği görülmüştür. Öncelikle İskitler’in kültürel kökenlerinin oluşumunu tespit edebilmek ve benzerlikleri saptayabilmek amacıyla, önceki devirleri kısaca incelemekte fayda vardır. Bu incelemeyi seramikler üzerinden yaparak, konu bütünlüğü sağlanmaya çalışılacaktır. İskitler’in ürettikleri seramikleri iki farklı alanda sınıflamak doğru olacaktır. Yaygın olarak üretilip kullanılmış İskit seramik biçimleri arasında testi, küp, kâse, kadeh, kepçe, maşrapa, kavanoz, küçük leğen, sunu ve ritüel kapları sayılabilir. İskit seramiklerinin temel biçimleri de kendi içlerinde farklı detay özellikleri ile çeşitlilik gösterirler. Bozkır sanatına ait hayvan üslubunun metal objelerde sıklıkla kullanılmasına karşın, seramik örnekler için bu durum geçerli değildir.