ZEYTİN KARASUYUNUN Pisidium casertanum (POLİ, 1791) (BİVALVİA: SPHARAERİİDAE) ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

Zilifli A., Odabaşı D. A., Yılmaz S.

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ V. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ , Balıkesir, Turkey, 4 - 05 November 2021, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Zeytin karasuyu (ZKS), Ülkemizde olduğu gibi özellikle Akdeniz Bölgesi çevresindeki birçok sucul ekosistemde çevre sorunlarına neden olan zeytinyağı üretimi prosesi sonucunda ortaya çıkan siyah renkte atık bir üründür. Arıtım maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle ZKS hem sucul hem de karasal ortamlarda kirliliğe neden olmaktadır. Zeytin karasuyu sadece kirliliğe neden olmaz, aynı zamanda ortamda yaşayan canlılar için de tehlikeli olabilmektedir. İçeriğinde bulunan organik atık, fenolik bileşik, yüksek asidite oranı ile birlikte yüksek miktarlarda Potasyum, Magnezyum ve fosfat gibi birçok element ve bileşiği de barındırmaktadır. Ortamın pH dengesini ve elektrik iletkenliğini doğrudan etkileyerek canlıların yaşamsal aktivitelerini tehdit ederler. Daha önce yapılan bir çalışmada bir Gammarustürünün litrede 4 mL ZKS’ye maruz kaldıktan sonra 24 saat içinde bireylerin çoğunun öldüğü tespit edilmiştir. Yapılan başka bir çalışmada ZKS’nin Daphinia longispina, Gammarus pulex, Thamnocephalus platyurus, Heterocypis incongruens canlılarının bazılarında büyüme üzerine olumsuz etkileri gözlemlenmiş, bazılarında ise mortaliteye sebep olmuştur. Bu çalışmada ekosistemdeki zararlı etkileri bilinen ZKS’nin, bir tatlısu bivalvia türü olan Pisidium casertanum üzerindeki akut etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada doğal habitatlarından alınıp laboratuvar ortamına getirilerek adapte edilen bireyler farklı oranlarda zeytin karasuyuna maruz bırakılmıştır. Araştırmanın sonucunda %2,67, %4, %5, %6,33 ve %7,33 oranında ZKS’ye maruz kalan P. casertanum bireylerinde %6,33 oranına kadar yavru atmanın devam ettiği tespit edilmiştir.