Ekotoksikoloji ve Pestisitler.


TİRYAKİ O.

Sunum, ss.13, 2016

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Sunum
  • Basım Tarihi: 2016
  • Sayfa Sayıları: ss.13

Özet

Ekotoksikoloji çevre toksikolojisi anlamına gelir. Çevresel kirleticiler ile biyolojik sistemler arasındaki etkileşimleri ve bu etkileşimlerin zararlı sonuçlarını inceler. Çevresel kirleticilerin en başında pestisitlerin oluşturduğu kirlilik gelmektedir. Pestisitlerin ekosistemde kalıcılığına neden olan en önemli faktör, pestisitin dozu ve uygulama sıklığıdır. Bu sunumun temel konuları;  ekotoksikoloji terminolojisi, ekosistemde pestisitlerin akıbeti, ekotoksikolojinin çok disiplinli yönü, pestisitlerin biyomagnifikasyonu  (artan yoğunlukta birikmesi), pestisitlerin karasal ve sucul ekosistemdeki zararları, pestisitlerin ruhsatlandırılmasında ekotoksikolojik gereklilikler, ekotoksisite testleri, kirlenmiş toprakların remediasyonu şeklinde sıralanabilir