Yüksek Öğretim Sosyal Bilgiler Öğretmeni Eğitiminde Tarih Konularında Karikatür Kullanımı Etki İncelemesi: Çanakkale Muharebeleri Karikatürleri


AVCI H. E. , GÜLELİ R.

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.309

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.309

Özet

YÜKSEK ÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE TARİH KONULARINDA KARİKATÜR KULLANIMI ETKİ İNCELEMESİ: ÇANAKKALE MUHAREBELERİ KARİKATÜRLERİ

 

Halil Ersin AVCI[1]

Ramazan GÜLELİ[2]

 

ÖZET

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, öğrencilerin hayatı öğrenmesi ve iyi bir vatandaş olmasında eğitimin en önemli aşamasında görev yapmaktadırlar. Bu açıdan yeni nesillere hayatı öğretecek Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının özellikle milli hafızada yer eden olayları çok iyi bilmesi ve yeni nesillere doğru bir şekilde aktarması lüzumludur. Savaş tohumları ekmek için değil ancak barış fidanları yetiştirebilmek için geçmişin doğru bilinmesi ve anlaşılması gerekir. Çünkü sağlam barış köprüleri ancak sağlam tarihi temeller üzerine kurulur. Türk tarih anlatımında genel olarak savaşlar sadece kan ve gözyaşı imgeleri ile anlatılmış ve karşı taraf ötekileştirilirken dostluk köprüleri yerine düşmanlık tohumları ekilmiştir. Karikatür, iletişimde en ciddi olayların bile ironik olarak anlatabileceğini, her hâlükârda ortamın yumuşatılabileceğini ve çoğu zaman sanatın öfkeye galip gelişini ifade eden bir yöntemdir. Bizim çalışmamızda Çanakkale Muharebeleri gibi büyük bir toplumsal travmaya sebep olmuş bugün bile doğru anlamlandırmada zorluk yaşadığımız bir tarihi olaya hadisenin yaşandığı dönemde çizilmiş karikatürler üzerinden bir eğitim örneklemesinin etkileri gözlenecektir.  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerine yönelik olarak 1915 yılına ait Çanakkale Muharebeleri karikatürleri üzerinden anlatımın, öğretmen adayları üzerindeki etkisi odak grup görüşmesi ile incelenecek ve ortaya çıkan sonuçlar kongrede paylaşılacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, karikatür, Çanakkale muharebeleri, odak grup görüşmesi.

 

 

 


[1] Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi  

[2] Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi