Türkiye’de Muhafazakâr Modernleşme ve Kadın


Dalfidan F., Demir G.

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013, vol.2, pp.127-138

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127-138
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Along with 1980 andafter1980’swas a period started to experience cause celebres many in terms of in Turkey, witnessed significant developments. One of the significant developments accentuated by socialsciences has been a reflection in the publicsphere of process of being integrated into modern life of conservative circles that outside of Turkish modernization process, and debates in the front of the moderns that has already been included in process. Conservative women that increased visibility in the publicsphere in this period, has made effort both to integrate into modern life, and to createa suitable standard of livingto self-values there by attempting to reinterpret life-style. Within the process, these women gradually have been seen began to share the cultural values of the modern system, reinterpreted them rather than against the values of modern life, and purpose of express self-identity. Actually, in this context, the debat ethat has been in Turkey nowadays dueto the fact that turns into the these cularpublicsphere of 1920s.Within this hybridization case that started to be discussed in Turkey in 1980’s, in our paper, it will be done sociological assessment of the historical process of conservative women's visibility in the publicsphere in th eprocess of Turkish modernization.

1980 ve sonrası Türkiye’de birçok açıdan kırılmaların yaşanmaya başladığı bir dönem olmakla birlikte önemli gelişmelere tanık olmuştur. Sosyal bilimler tarafından üzerinde durulan bu önemli gelişmelerden biri, Türk modernleşmesi sürecinin dışında kalan muhafazakâr çevrelerin modern hayata entegre olma sürecinin kamusal alana yansıması ve bu yansımanın sürece zaten dahil olan modernlerin cephesinde yaratmış olduğu tartışmalar olmuştur. Bu dönemde kamusal alandaki görünürlükleri artan muhafazakâr kadınlar, yaşam biçimlerini yeniden yorumlama girişiminde bulunarak, hem modern hayata entegre olma, hem de değerlerine uygun bir yaşam standardı oluşturmaya çalışmışlardır. Süreç içerisinde bu kadınların giderek modern sistemin kültürel değerlerini paylaşmaya başladıkları, modern yaşamın değerlerine karşı olmaktansa, onları yeniden yorumladıkları ve kimliklerini ifade etme gayesi taşıdıkları görülmektedir. Bu bağlamda aslında bugün Türkiye'deki tartışmalar 1920'lerin laik kamusal alan modelinin bugün dönüşmekte olmasından kaynaklanmaktadır. 1980'lerle birlikte Türkiye'de tartışılmaya başlanan bu melezlenme hali kapsamında tebliğimizde, Türk Modernleşmesi sürecinde muhafazakâr kadınların kamusal alandaki görünürlüğü’nün tarihsel süreçteki sosyolojik değerlendirmesi yapılacaktır.