Sıraların oryantasyonunun şeker pancarı gelişme ve verimi üzerine etkisi Effect of row orientation on growth and yield of sugar beet


ÇAKMAKÇI R., SEVİM Z.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, vol.16, no.3, pp.47-54, 2001 (Peer-Reviewed Journal)