Çalışan Çocuklar Gerçeği: Hatay Örneği


Creative Commons License

AZAZİ H., ÖRNEK A. Ş., Ayaş S.

SCİENTİFİC COOPERATION FOR THE FUTURE IN ECONOMICS AND ADMİNİSTRATİVE SCIENCES- INTERNATIONAL CONFERANCE 2017, Thessaloniki, Greece, 6 - 07 September 2017, pp.29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Thessaloniki
  • Country: Greece
  • Page Numbers: pp.29
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Child laborers that is seen as a cheap labor force bring out economical and social challenges from past to present. Therefore it is one of the head problems that needs to be taken precaution. Among the factors that force children to work, there are psychological, sociological and economical reasons. In our study, it is observed the demographic, domestic life of children that work in companies that acts in industry sector in Hatay, the condition of education and work and their expectations about future. In this study, it is firstly observed conceptual and theoretical settings by doing literature detection. After then, it is searched the psychological, sociological and economic reasons that force children to work and influences on them by analyzing the survey that is carried out for the children who work in industry in Hatay.

Geçmişten günümüze ucuz işgücü olarak görülen çocuk işçiler ekonomik ve sosyal sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle önlem alınması gereken sorun alanlarının başında gelmektedir. Çocukları çalışmaya iten etmenler arasında psikolojik, sosyolojik, ekonomik pek çok faktör yer almaktadır. Çalışmamızda; Hatay’da sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan çocukların demografik, ailevi, eğitim ve çalışma koşulları ve geleceğe ilişkin
beklentileri incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak literatür taraması yapılarak kavramsal ve
teorik çerçevesi incelenmiştir. Daha sonra Hatay’da sanayide çalışan çocuklara uygulanan anketin sonuçları analiz edilerek çocukları çalışmaya iten nedenlerin sosyolojik, psikolojik ve ekonomik gerekçeleri ile çocuklar üzerinde yarattığı durumlar araştırılmıştır.