Serebral Palsili Hastada Parmak Amputasyonu Sırasından Verilen Nitröz Oksid Anestezisi Sonrası Gelişen Nadir Görülen Pnömosefali


AKMAN T. , GÜVEN M. , ARAS A. B. , REŞORLU M. , DOĞU T. , GÖKSEL F. , ...More

2015 yılı Türk Nöroşirürji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, 17 - 21 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper