Serebral Palsili Hastada Parmak Amputasyonu Sırasından Verilen Nitröz Oksid Anestezisi Sonrası Gelişen Nadir Görülen Pnömosefali


AKMAN T., GÜVEN M., ARAS A. B., REŞORLU M., DOĞU T., GÖKSEL F., ...More

2015 yılı Türk Nöroşirürji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, 17 - 21 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes