Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde


AKA A.

Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.678

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.678

Özet

Bu çalışmanın konusu liseli ergenlerin kimlik algılarını analiz etmek ve öteki kimlikler hakkında duyarlılık kazandırabilmektir. Çalışmanın birbiriyle ilintili iki amacı vardır. Birincisi liseli ergenlerin kimlik algısını analiz etmek ve onlar da kendi kimlikleri ile farklı kimlikler konusunda farkındalık ve yaratabilmektir. İkinci amacı ise farklılıklarla birlikte yaşama ihtimalleri üzerinden çözüm önerileri geliştirebilmektir. Çalışmanın yönteminde yaratıcı drama kullanılmıştır. Veri toplama teknikleri olarak yansıtıcı günlükler, öğrenci ürünleri, öz değerlendirme formu, katılımlı ve katılımsız gözlem teknikleri bir arada kullanılmıştır. Çalışma Ankara ili Etimesgut ilçesinde MEB’e bağlı Eryaman Lisesi’nde yapılmıştır. Çalışma grubu olarak da onbirinci sınıfta öğrenim gören 16-18 yaş diliminde bulunun toplam 20 liseli ergen tercih edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ise içerik analizi ve durum çalışmasından (case study) faydalanılmıştır. Çalışmanın en temel bulguları şu şekildedir: Liseli ergenler kimliği çoğunlukla bireysel özelliklere (Karakter, mizaç vb.) göre tanımlamaktadırlar. Onlara göre kimliğin oluşumu çoğunlukla bireysel düzlemde (Kavgacı, durgun, fiziksel görünüş, fiziksel engelli olma hali, giyim tarzı vb.) gerçekleşmektedir. Fiziksel engelli olma, negatif fiziksel özelliğe sahip olma ve ırk farklılığı (siyahlık) ötekileştirmede/dışlamada etkili faktörler olarak saptanmıştır. Ayrıca kamusal alanda çalışma yaşamında ötekileştirmede/dışlamada cinsiyet ayrımcılığı belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmış iken fiziksel engelli olma ötekileştirmede daha az belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalış- ma onlara grup bilinci kazandırma/birbirine saygılı olma/uyum sağlama konusunda oldukça olumlu katkılar yaptığı gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Liseli Ergen, Kimlik, Farklılık, Dışlama, Yaratıcı Drama