ENGELLİ TURİSTLER: TÜKENMİŞLİK, MOTİVASYON ve KISITLARININ KATILIM NIYETINE ETKİSİ


HAMARAT B., BAĞCI E., SEVİNÇ F.

International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy-Uluslararası Farkındalık Konferansı:Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık, Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Krakow
  • Country: Poland
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No