Occupational Safety Culture of Firefighters and AFAD Employees: Assessment of Employee Safety Awareness and Competencies and Their Participation in Occupational Safety Activities According to Their Demographic Factors


Yılmaz K., Motorcu A. R.

Selçuk Zirvesi 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 07 June 1900 - 07 June 2020, vol.1, pp.129-143

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.129-143

Abstract

Our country is frequently exposed to disasters due to its location and climatic structure. Disaster management, coordination and teams are very important because of the direct or indirect effects of disasters. Working environment in disaster management, and the psychological and physical environmental conditions in the country are challenging the employees. For this reason, the health and safety of the teams involved in disaster activities should be ensured in order to create a safe and healthy rescue. In addition, disaster workers must have Occupational Safety (OS) culture, necessary Occupational Health and Safety (OHS) measures must be taken in work environments, and risks and hazards must be minimized. As the working environments contain high levels of risks, disaster employees working in the fire department and Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) teams must have a high level of culture. Çanakkale province is frequently exposed to disasters as a result of its location and disaster workers continue their activities by ignoring their own security. The purpose of this study is to demonstrate the level of participation of the personnel working in the firefighting and AFAD teams in the center of Çanakkale in the activities of the field and the need for their awareness and competence in the field. For this purpose, a 2-scale, Likert-type 44-item questionnaire applied face-to-face was prepared to determine the occupational safety culture levels of the staff in the teams at the firefighters and AFAD institutions in the center of Çanakkale. The number of all personnel working in the field in the center of Çanakkale is 65 people and a survey has been conducted with 60 people. The results of the research were analyzed in IBM SPSS 22.0 program. Obtained from analysis, a statistically significant relationship has been determined between variables such as participation of firefighters and AFAD teams in OS activities, awareness and competencies of the employees, and the status of employees receiving training and training

Ülkemiz bulunduğu konum itibari ve iklimsel yapısı dolayısıyla sıklıkla afetlere maruz kalmaktadır. Afetlerin doğrudan veya dolaylı etkileri nedeniyle afet yönetimi, koordinasyonu ve ekipler oldukça önemlidir. Afet yönetiminde çalışılan ortam, içinde bulunulan psikolojik ve fiziksel çevre şartları çalışanları oldukça zorlamaktadır. Bu nedenle, güvenli ve sağlıklı bir kurtarmanın oluşabilmesi için afet çalışmalarında görevli ekiplerin sağlıklarının ve güvenliklerinin sağlanması gerekir. Buna ek olarak, afet çalışanlarının İş Güvenliği (İG) kültürüne sahip olmaları, çalışma ortamlarında gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tedbirler ve önlemlerin alınmış olması, risklerin ve tehlikelerin minimum düzeye indirilmiş olması gerekmektedir. Çalışma ortamlarının yüksek seviyede riskler içermesi nedeniyle itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinde görevli saha çalışanlarının üst seviyede İG kültürüne sahip olması gerekmektedir. Çanakkale ili bulunduğu konum itibari ile sıklıkla afetlere maruz kalmakta ve afet çalışanları kendi güvenliklerini yok sayarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Çanakkale ili merkezindeki itfaiye ve AFAD ekiplerinde sahada görevli personellerin İG faaliyetlerine katılım düzeyleri ile İG farkındalık ve yetkinliklerinin belirlenen bazı demografik özelliklere göre değişimini araştırmak ve değerlendirmektir. Bu amaçla, Çanakkale merkezinde bulunan itfaiye ve AFAD kurumlarında sahadaki ekiplerde görevli personellerin İG kültürü düzeylerini belirlemek üzere 2 ölçekli, likert tipi, 44 maddelik bir anket hazırlanmış ve personellere yüz yüze uygulanmıştır. Çanakkale ili merkezinde sahada görev yapan tüm personel sayısı 65 kişi olup 60 kişi ile anket yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları IBM SPSS 22.0 programında analizlenmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre itfaiye ve AFAD ekiplerinin İG faaliyetlerine katılımı, İG farkındalık ve yetkinlikleri ile çalışanların demografik özelliklerinden olan isg eğitimi alma durumu ve eğitimleri faydalı bulma gibi değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür.