Gebelerin Aşı Karşıtı Düşünceleri ve Aşı Yaptırmama Nedenlerinin Influenza Aşıları Özelinde İncelenmesi: Sistematik Derleme


Creative Commons License

Kaya Odabaş R., Demir R.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , vol.8, no.1, pp.155-165, 2023 (Peer-Reviewed Journal)