Çanakkale Evsel Atık Su Arıtma Çamurunun Çim BitkisininFosfor Elementi İçeriği ÜzerineEtkisi


Ekleme Y., Sümer A.

ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.6, no.Özel Sayı, pp.269-273, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.269-273
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Arıtma çamuru çoğunlukla organik madde ve besin yüklü organik katılardan oluşan ve arıtma tekniğine bağlı olarak kıvamı bulamaç ya da kuru formda değişebilen yoğunlaştırılmış katılar süspansiyonudur. Evsel nitelikli arıtma çamurları, gübre değeri; atığın kaynağı, arıtılmış suyun özelliği ve kullanılan çamur arıtma işlemlerine göre değişmektedir.  Doğal gübrelere olan ilginin arttığı günümüzde arıtma çamurlarının, toprağın organik madde içeriği ile tarımsal ürünün ihtiyaç duyduğu bitki besin elementlerini sağladığı, ürün verimi ile kalitesini arttırdığı, bitkilerde olumlu gelişmeye neden olduğu ve ayrıca farklı bölgelerdeki ve farklı iklim koşulları altındaki verimsiz toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştirdiği de belirlenmiştir. Bu amaçla kurgulanan kapsamında Çanakkale Belediyesi Evsel Atık Su Arıtma Tesisinden elde edilmiş arıtma çamurunun farklı dozları (hiç arıtma çamuru uygulanmayan kontrol dozu, izin verilen maksimum doz, maksimum dozun yarısı, maksimum dozun iki katı), dardonos yerleşkesinden alınan tarım toprağına karıştırılarak İngiliz Çimi (Lolium perenne) yetiştirilmiştir. Dört tekerrürlü denemede, bitkide belli periyotlar da dört kere hasat yapılarak temsili örnekler alınmıştır. Alınan çim (Lolium perene) örneklerinde fosfor içerikleri belirlenmiştir.

Bu verilerin istatistik analiz sonuçlarına göre toplam fosfor miktarı “hasat zamanı x arıtma çamuru dozları” intereaksiyonu istatistiksel anlamda önemli olmuş, ikinci hasat zamanındaki maksimum uygulama dozundaki fosfor miktarı en yüksek bulunmuştur (p0,01).