Likit Ventilasyon


Gönlügür U. , Akkurt İ., Özşahin S. L.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, cilt.2, sa.4, ss.165-168, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi
  • Sayfa Sayıları: ss.165-168

Özet

Likid ventilasyon akut akciğer hasarında yeni ve umut verici bir tedavi olup birçok deneysel akciğer hasan mo­delinde oksijenasyonu iyileştirmektedir. Yüksek düzeyde oksijen ve karbondioksit çözünürlüğüne sahip perflu-orokarbon bileşikleriyle yapılan sıvı solunumu 30 yıldan beri hayvanlarda son birkaç yıldır da insanlarda araştı­rılmştır. Perfluorokarbonlar yüksek gaz transport potansiyeli, düşük yüzey gerilimi ve yüksek özgül ağırlıkları ile karakterizedirler. Bu bileşikler aynı zamanda akciğer hasarının yaygınlık ve ciddiyetini modüle edebilecek antienflamatuar özelliklere de sahiptirler. Biz bu derlemede sıvı solunumunun genel hatlarını sunuyoruz.

Liquid ventilation is a promising new treatment for acute lung injury, and improves oxygenation in several ex­perimental models of lung injury. Liquid ventilation with perfluorocarbon compounds having high oxygen and carbon dioxide solubility has been studied in animals for over 30 years and in humans for the past several ye­ars. Perfluorochemicals are characterized by a high potential for gas transport, a low surface tension and a high specific weight. These compounds may also have anti-inflammatory properties that could modulate the severity and the extent of lung injury. We present general aspects of liquid ventilation in this review.