Küreselleşme, Büyüme Ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme


İNCEKARA A., SAVRUL M.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.61, no.2, pp.3-22, 2011 (Peer-Reviewed Journal)