Career Perceptions of Students in Tourist Guidance Education: Case of Canakkale Onsekiz Mart University Tourism Faculty


Gökdemir S., Korkmaz H., Bozdoğan S., Kahraman D.

Journal of Travel and Tourism research, vol.18, no.2021, pp.102-130, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2021
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Journal of Travel and Tourism research
  • Journal Indexes: Hospitality & Tourism Complete, Hospitality & Tourism Index
  • Page Numbers: pp.102-130
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Turist rehberliği mesleğini diğer meslek gruplarından ayıran özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle turist rehberliği eğitimini alan öğrenci grubunun meslek

hakkındaki kariyer algılarını tespit etmek ve onların yaşadığı sorunların çözümüne kaynak sağlayabilmek önemlidir. Bu sebeple araştırmanın amacı lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi alan öğrencilerin; kariyer algılarını belirlemek, bu algıların boyutlarını belirlemek ve boyutların demografik özelliklerine göre farklılıklarını incelemektir. Buradan yola çıkarak veriler, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi‟nde lisans Ayvacık Meslek Yüksekokulunda önlisans eğitimi alan 269 öğrenciden anket tekniği kullanılarak Mart 2020 tarihinde veriler toplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda turist rehberliği mesleği kariyer algısı için dört boyut belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özellikleriyle kariyer algısının faktör boyutları arasında belirlenen farklılıklar yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre turist rehberliği  mesleğini isteyerek seçenlerin seçmeyenlere göre kariyer algılarının daha olumlu yönde olduğu, öğrencilerin yaşı arttıkça mesleğin çalışma koşulları hakkında daha kesin algıya sahip olduğu, meslek lisesi eğitimi alan öğrencilerin genel lise alanlara göre mesleğin

cazibe unsurlarında daha düşük bir algıya sahip oldukları ve son sınıfa gelen öğrencilerin mesleki kariyerinde çalışma bölgesi olarak diğer sınıflara göre daha fazla bilgi sahibi olduğundan yakın bölgeleri seçtiği ve buna göre planlama yaptığı ortaya çıkmaktadır. Araştırmayla elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlara bağlı olarak çeşitli öneriler sunulmuştur