Muhammed Zahid el Kevserî Hayatı Eserleri ve Fıkhî Görüşleri


YARGI M. A.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.313-330, 2005 (Peer-Reviewed Journal)