Attila’nın 447 Yılı Balkan Seferi


Creative Commons License

ERKOÇ H. İ.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.60-87

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-87
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

When the Hunnic ruler Rua died in 434, the sons of his brother, Bleda and Attila, mutually inherited the rule of the empire. Attila did not abandon the policy of constantly keeping the Eastern Roman Empire under constraint pursued by his predecessors, entered into a war with the Eastern Romans in 441 and launched his First Balkan Campaign. After the war came to an end, Attila became the sole ruler of the Hunnic Empire following the death of his brother Bleda in 444 or 445 and he brought all the Hunnic armies under his command. In the meanwhile, the Eastern Romans abstained from entirely fulfilling the agreements of the Treaty of Margus they had concluded with Attila in 434. Within a few years, while the Eastern Romans did not fulfill the agreements of the Treaty of Margus, some natural disasters occurred in the Eastern Roman Empire. The disobedience of the Eastern Romans to the treaty and these natural disasters caused Attila to launch a second Balkan Campaign in the year 447. There are different views on the dating of this campaign and how exactly it was conducted. In our paper, we narrated the records found in Romano-Byzantine sources regarding Attila’s Balkan Campaign of the year 447 and we examined the studies made on this campaign by modern historians. Additionally, we presented and evaluated the records written by Isaac of Antioch, a Syriac source not emphasized much on Hunnic history especially in Turkey until now, regarding the Huns and this campaign.

Avrupa Hun hükümdarı Rua 434’te ölünce onun kardeşinin çocukları Bleda ve Attila, imparatorluğun yönetimini birlikte devralmışlardır. Attila, selefleri tarafından yürütülmekte olan Doğu Roma İmparatorluğu’nun sürekli baskı altında tutulması siyasetini terk etmemiş ve 441’de Doğu Romalılarla savaşa girerek Birinci Balkan Seferi’ni düzenlemiştir. Savaş sona erdikten sonra, kardeşi Bleda’nın 444-445 yıllarında ölümüyle birlikte Attila, Hun İmparatorluğu’nun tek hâkimi olmuş ve tüm Hun ordularını kendi komutası altına almıştır. Aradan geçen birkaç yıl içerisinde, Doğu Romalıların 434 yılında Attila ile yapmış oldukları Margus Antlaşması’nın koşullarını hâlâ tam olarak yerine getirmemiş olmaları ve Doğu Roma İmparatorluğu’nda yaşanan bazı doğal felaketler, Attila’nın 447 yılında ikinci bir Balkan Seferi’ne çıkmasına yol açmıştır. Bu seferin tarihlendirilmesi ve seferin nasıl yürütüldüğü konularında farklı görüşler vardır. Biz de bu bildirimizde Attila’nın 447 yılı Balkan Seferi hakkında mevcut olan Roma-Bizans kaynaklarındaki kayıtları aktardık ve bu sefer konusunda modern tarihçilerin yapmış oldukları incelemeleri elden geçirdik. Ayrıca, bugüne kadar Avrupa Hun tarihi konusunda özellikle Türkiye’de üzerinde pek durulmamış olan bir Süryani kaynağı olan Antakyalı İs?a?’ın Hunlara ve bu sefere ilişkin yazdığı kayıtları da bildirimizde sunarak bu bilgileri değerlendirdik.