Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otelcilik Sektöründe Bir Araştırma


BOZ M., ÖZKAN Ç., Aydın Ş.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi – International Journal of Economic and Administrative Studies, no.71, pp.1044-1055, 2017 (Peer-Reviewed Journal)