Tiyotropiyumun obstrüktif akciğer hastalıkları üzerine etkisi


Gönlügür T., Gönlügür U.

Selçuk Tıp Dergisi, vol.25, no.1, pp.53-57, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Selçuk Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-57
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: To assess the role of tiotropium on obstructive airway diseases. Main findings: Tiotropium is a novel, once-daily inhaled anticholinergic bronchodilator. Its effect persists more than 24 hours due to M3 muscarinic receptor blockade. Tiotropium increases vital capacity, inspiratory capacity, and tidal volume whereas decreases residual volume, and functional residual capacity. The relief of dyspnea is common in patients with chronic obstructive pulmonary disease because the reduction in hyperinflation by the drug. Patients receiving tiotropium have been experienced 20 to 30 % fewer exacerbations than they receiving placebo or ipratropium. The annual loss of FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second) may be restored by tiotropium. Conclusions: It seems that tiotropium is a good drug for long-term treatment for stable chronic obstructive pulmonary disease.

Amaç: Tiyotropiyumun obstrüktif akciğer hastalıklarındaki rolünü değerlendirmek. Ana bulgular: Tiyotropiyum günde tek doz kullanılan yeni bir inhale antikolinerjik bronkodilatatördür. Etkisi M3 muskarinik reseptör blokajına bağlı olarak 24 saatten uzun sürer. Tiyotropiyum vital kapasiteyi, inspiratuar kapasiteyi ve soluk hacmini arttırırken rezidüel volüm ve fonksiyonel rezidüel kapasiteyi azaltmaktadır. İlaç aşırı şişkinliği azalttığından kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda nefes darlığının iyileşmesi olağandır. Tiyotropiyum alan olgular, çalışmalarda plasebo veya ipratropiyum alanlara göre % 20-30 oranında daha az alevlenme geçirmektedir. Yıllık FEV1 (1.saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim) kaybı tiyotropiyum ile düzelebilmektedir. Sonuç: Tiyotropiyum stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığının uzun süreli tedavisinde iyi bir ilaç gibi durmaktadır.