Kardiyoloji Enstitüsü Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Aspirasyon Kateterlerinden İzole Edilen Mayalar ve Flukonazol ile Amfoterisin B ye Duyarlılıkları


KÜÇÜKATEŞ E., ERTURAN Z., ÇAKAN H., KOCAZEYBEK B. S., YEĞENOĞLU F. Y.

13. Antibiyotik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi,Antalya, Turkey, 1 - 05 June 1998, vol.12

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 12
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No